To prawdziwy hit, że Ksiądz Olszewski odprawia egzorcyzmy salcesonem. 

A Matka Boża Maryja z Guadelupe skutecznie pomaga odprawiać salcesonem egzorcyzmy. Razem we troje dziarsko działają: Ksiądz Olszewski, figurka Matki Bożej i salceson. Leczą wegetarianki i satanistki. Leczą wszystkich opętanych złym duchem. Przeganiają szatana.  Pisze o tym sam Pan Michał Olszewski, Ksiądz Egzorcysta w swojej książce „Być jak Hiob”. Podaje przykłady prawdziwych egzorcyzmów. Na str. 20 opisuje ciężką walkę z opętaną Duchem Złym satanistką, członkinią Hare Krishna, a na dodatek sympatyczką Amnesty International oraz Greenpeace. I te wszystkie nieszczęścia  w jednym. Ale nic to dla Księdza Olszewskiego.

Matka Boża i świniobicie leczą opętanych

Oddajmy głos Egzorcyście Olszewskiemu: „Pytam: „Kim jesteście”, a one mówią, że są demonami wegetarianizmu. Rozkazałem im, żeby wyszły, a one na to, że nie wyjdą. Pytam: „Jakie są przeszkody do wyjścia”?, na to one: „Nie nakarmisz jej mięsem”. Mamy w nowicjacie, gdzie pracuję, dwadzieścia parę świnek, co jakiś czas bijemy jedną świnkę dla siebie na mięso i akurat była świeżo zrobiona kiełbasa. Więc mówię do księdza, który się ze mną modlił: „Mamy trochę swojskiej kiełbaski, przynieś i poczęstujemy te duszki”. Duchy zaczęły krzyczeć: „Nie, nie waż się przynosić kiełbasy” i mówią do tego księdza: „Bądź człowiekiem, nie idź po tą kiełbasę” 

Duchy boją się salcesonu i Matki Bożej, dlatego Ksiądz Olszewski odprawia egzorcyzmy salcesonem:

Ale nie boją się tej Matki Boskiej Częstochowskiej tylko tej z Guadelupe. Nie przeszkadza to Księdzu odprawiać z sukcesme egzorcyzmy salcesonem:
Wtedy mi przyszło do głowy, że jest coś lepszego, niż kiełbasa i mówię: „Salceson przynieś”. Przyniósł ten salceson. Trzymam figurkę Matki Bożej z Guadelupe i powiedziałem: „Pod rozkazami Matki Najświętszej macie jeść ten salceson”. Zaczęły jeść, w końcu rzekły: „Nie wytrzymamy tego” i wyszły.”

Pan Ksiądz Michał Olszewski nie jest celebrytą tylko odprawia egzorcyzmy salcesonem!

Na portalu Fronda broni  zaciekle jego godności dziennikarka katoliczka  Marta Brzezińska-Waleszczyk. Pisze bowiem: Nie śledzę każdego medialnego wystąpienia o. Olszewskiego, ale chyba raczej nie nazwałabym go – nie ukrywajmy, w sposób co najmniej pogardliwy – „egzorcystą celebrytą”. Bo czyż sam fakt, że pojawia się on czasem w mediach w jakiś sposób umniejsza rangę pełnionej przez niego posługi?

Absolutnie nie można obniżać wartości Posługi Bożej sercanina Księdza Michała Olszewskiego. Udzielana przez niego Komunia Święta wsparta jest nawet – w odróżnieniu od innych – świadomością mocy poświęconego salcesonu, nawet poza Wielkanocą. Dlatego i posługa kapłańska jest ważna i Komunia Święta. A co najważniejsze Ksiądz odprawia z sukcesem egzorcyzmy salcesonem. A ja wiem jedno:

Ksiądz Olszewski pisze prawdę, a wiem bo sam jestem Egzorcystą ponad 20 lat…

Chętnie podzielę się swoimi świadectwami z Czytelnikami a z Księdzem wymienię doświadczeniem jako trener. Jestem Egzorcystą Salcesonowym! Jak najbardziej.  Używam salcesonu czosnkowego. Jak wiadomo wampiry boją się czosnku.  A ja przegoniłem wampiry z zacnego Towarzystwa Ubezpieczeniowego Nationale Nederlanden. Sam na konwencji w 1998 roku chodziłem z główką salcesonu, co każdy kto tam był może poświadczyć! Byłem tak skuteczny w przepędzaniu Wampirów i Diabła, że nigdy w Nationale wśród agentów Wampira nie było.

Broniłem kaszanką czci Matki Bożej Przenajświętszej

Odwiedzili mnie kiedyś straszni zaprzańcy. Bo ja taki gościnny jestem, gość w dom to Bóg w dom! Ale one te zaprzańce to z kociej wiary były. Przezywały Pana Boga Ojca na Jahwe! Mówiły, że Pan Jezus to Żyd obrzezany. Mówiły, że Przenajświętsza Panienka to jest Matką Jezusa, a nie Matką Bożą, bo Jezus to nie był Bóg tylko Boga Syn, czyli Syn Boży. A nie da się być Matką Boga i Syna Bożego na raz jak Syn Bogiem nie jest. I jeszcze mówiły Zaprzańce Jehowity, że Maryja to  nie była Niepokalana bo Ewangelia Łukasza (2:22-24)  podaje, że 40 dni po narodzeniu Jezusa Maria złożyła w świątyni jerozolimskiej dar ofiarny za grzech, by dostąpić oczyszczenia. I jeszcze mówili, że w roku 1854 papież Pius IX sformułował dogmat‚ według którego Przenajświętsza Dziewica Maryja była wolna od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego od chwili swego poczęcia. Dogmat ten potwierdzono na Soborze Watykańskim II (1962-1965) (Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Pallottinum, Poznań 1986, s. 157-166). A wcześniej to Maryja ani Dziewicą nie była, ani Niepokalana.

To żem się wk…., wyjąłem z lodówki krwawy salceson i kaszankę i powiedziałem: „Żryjcie, że to prawda. Jak ziemię żryjcie salceson i kaszankę, że to prawda, co gadacie!” I oni Jehowici uciekli!!! Nie będzie mi tu jakaś jehowicka para  Panienki Przenajświętszej  obrażać.  Bo oni to się boją kaszanki nieświęconej jak diabeł święconej wody.  A ja Egzorcysta Salcesonowo-Kaszankowy czci i honoru Maryji Panny Zawsze Dziewicy i przed Soborem i po Soborze broniłem. Za co Wielka Łaska mnie spotka a jehowickich zaprzańców Piekło i Męki Piekielne.

Egzorcyzmy ogromną moc uzdrawiania mają

Wiedzą o tym w Cielętnikach pod Częstochową. Rośnie tam od 700 lat lipa przy kościele Przemienienia Pańskiego. A na murze kościoła powieszono ikonę św. Apolonii. Patronka to gabinetów stomatologicznych od średniowiecza. A więc kilkuset letnia historia wiary potwierdza, że to prawda. Dlatego pielgrzymi korę z drzewa obgryzają bo ból uśmierza i leczy zęby.  A św. Apolonia mocno pomaga. Dlatego w Cielętnikach to nawet gabinetu stomatologicznego nie ma. Najbliższy gabinet stomatologiczny jest bowiem przy pl. Kościuszki 47 w Dąbrowie Zielonej, kod 42-265. Może to nawet była sołtys Cielętnik Władysława Śnioszek poświadczyć.

Módlmy się Bracia i Siostry za Księdza Olszewskiego do Matki Bożej!

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko,
naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych,
ale od wszelakich złych przygód  racz nas zawsze wybawiać,
Panno Chwalebna i Błogosławiona.
O Pani nasza, dodaj siły Księdzu Michałowi Olszewskiemu,
oraz salcesonowi jego i temu zwykłemu i włoskiemu i czosnkowemu i krwawemu, aby każdy salceson dzielnie służył Kościołowi Świętemu  i Wielką Swą Mocą Salcesonu Złego Ducha przeganiał
i Szatana Wszelkiego też
i dodaj Świętej Mocy Kaszance,  aby jehowitów przepędziła
którzy Ciebie  Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza w ogóle nie szanują i na papieża Piusa IX i Sobór Watykański II się powołują! Amen.

Niech przewielebny ksiądz Michał Olszewski salcesonem  na chwałę Twoją wieczną dusze wegetarianizmu  przegania, z sympatii do Green Peace i Amnesty International uwalnia i leczy. W imię Najświętszej Panienki  z Guadalaupy  i w imieniu Pana Naszego Króla Jezusa Chrystusa przy pomocy salcesonu. Oraz kaszanki…

Modlitwę tę niech wszyscy producenci salcesonu codziennie odmawiają a świat stanie się dobry i mocy Szatana oraz duchów złych i upadłych oraz wampirów pozbawiony. A może nawet sprzedaż musztardy przy okazji wzrośnie!

A to że Salceson moc wielką ma to ja to poświadczam świadectwem swoim prawdziwym także, bo salceson czosnkowy jem i wampirem nie jestem.
Podziękowania dla Faktu za zdjęcia.
Daj lajk, podaj dalej, skomentuj i o świętą moc salcesonu się módl!.

Share: