Kodeks

 1. Sztuki Riposty używam tylko do obrony, nigdy do ataku.
 2. Wiem, że mogę Sztuką Riposty wygrać bitwę  lub wojnę. 
 3. Sztuki Riposty będę używać do wygrania wojny.
 4. Sztuka Riposta ma służyć temu, aby mój adwersarz zmienił zdanie, a nie temu, żebym go poniżył.
 5. Osoba ośmieszona publicznie staje się moim wrogiem. Wiem, że moja Sztuka Riposty ma tworzyć sojuszników a nie wrogów.
 6. Zawsze sięgając po broń jaką jest Sztuka Riposty pamiętam o dalszych relacjach z daną osobą.
 7. Stosując Sztukę Riposty szukam przyczyny poglądu a nie winy adwersarza.
 8. Jeśli udzielam lekcji przy pomocy Sztuki Riposty robię  to w taki sposób w jaki sam chciałbym taką lekcję otrzymać.
 9. Mierzę się w Sztuce Riposty tylko z równymi sobie, wygranie ze  znacząco słabszym nie przynosi honoru.
 10. Pamiętam, że tytuł Mistrza Riposty zobowiązuje do etycznego zachowania, Noblesse oblige!
 11. Modlę się do moich Bogów, aby nigdy nie dali mi pomieszać Sztuki Riposty z prymitywnym chamstwem.