Dochowując wszystkich, przewidzianych prawem parlamentarnych procedur,
zgodnie z zatwierdzonym porządkiem obrad – Pan Prezes Wszechpolaków zabrał głos.
W nad wyraz wyważony sposób i na dodatek w absolutnie merytorycznej sprawie…

Tylko dzięki takim osobom przetrwa demokracja a Polska będzie bardzo zbawiona…

 

 

Share: