W ciągu ostatniej dekady opinia Polaków o tym,
jak ludzie są nastawieni wobec siebie, uległa zmianie.
Niemal o 10 punktów procentowych wzrósł odsetek respondentów przekonanych,
że ludzie są wobec siebie życzliwi
(15% Polaków w 2004 roku w stosunku do 24% respondentów w 2014).
Jednocześnie mniej ankietowanych przekonanych jest
o nieżyczliwości ludzi (28%, w stosunku do 17% badanych w 2014).

© TNS Grudzień 2014

Share: