Rząd nasz przyjął Chrystusa Pana na Króla w Urzędach Panującego na Wieki.

Jak poucza Ewangelista Jan (4,24)
„Potrzeba więc, by czciciele Jego
oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie”.

I mówił naówczas nie Rząd jeszcze,
że oto „Polska w ruinie”

A naonczas mówi Mateusz M. Wicepremier,
że Polska nigdy w ruinie nie była.

Nie może to być tak, że nie Rząd naówczas i Partia cała kłamstwem usta swe pokalała,
skoro Pana Naszego w prawdzie czci!

 Musi zatem Mateusz M. kłamać musi, bo przecież Partia nigdy nie kłamie!

Bo gdyby On nie kłamał to w bluźnierstwie wielkim Beata Sz.
Tymoteusza syna swego pod ołtarz na wyświęcnie odprowadzała.

A Rząd patrzył i przed Najświętszym Obrazem Królowej Polski klękał modląc się.
A Obraz w Koronie już od lat trzystu…

Módlmy się przeto o łaskę kłamstwa dla Mateusza M. Wicepremiera.
Niech on kłamie, żeby Partia nie kłamała.
Módlmy się o łaskę, bo ksiądz jaki może rozgrzeszenie Im wszystkim da.
Naród NIE!

Share: