Jahwe www.sztuka-riposty.pl

Usłyszałem głos Pana Prawdziwego, bardzo mocno wprost Premiera chwalącego…

Kiedy włączyć chciałem telewizornię usłyszałem Głos Pana w mojej osobistej  głowie. A mówił Pan do mnie,  marnego pyłu i grzesznika słowami świętej Księgi Dwarim דברים, zwanej przez Greków Deiteronomion Δευτερονόμιον a przez Rzymian  Deuteronomium. W naszym jedynym prawym i katolickim języku przekłada się to na V Księgę Mojżesza czyli Księgę Powtórzonego Prawa [Pwt 5, 9-10]

I rzekł Pan na początek:

Ja jestem Pan, Bóg twój, Bóg zazdrosny, karzący nieprawość ojców na synach w trzecim i w czwartym pokoleniu – tych, którzy Mnie nienawidzą, a który okazuje łaskę w tysiącznym pokoleniu tym, którzy Mnie miłują i strzegą moich przykazań. W słowa swego Rządu, który mnie na klęczkach miłuje nie wątp. Bo jam ich pomazał i z mojej to woli popartej wyborem ogółu rządzą oni Krainą Lechistanu, choć Lecha pomników brakuje!

I przeląkłem się tedy okrutnie oblicze swoje skrywając.
I ujrzałem Anioła który skrzydłami machał  i rzekł:

To co powiedział Pan do twojej głowy  goju jeden to prawda. Co Rząd twój mówi święte jest i wątpić w to nie możesz!. Albowiem ręka podniesiona na Rząd to ręka podniesiona na Polskę, PiS, dumę narodową , kulturę i suwerenność. To ręka podniesiona na Święty Kościół oraz ręka podniesiona na BOGA!

Głos zamilkł a ja wymamrotałem ze strachu „Otom służebnik Twój Panie”  i telewizornię pokornie nad wyraz włączyłem.

A tu Pan Premier Morawiecki, Nasz Jedyny Ukochany Rządu Suwerenno-Niezawisłego Katolickiego i Polskiego rozmawia do świata całego! A tłumaczenie na angielski sprawdzone przez BOR i Urzędy w świat leci, że obozy, w których  mordowano to były polskie…

Ja myślałem zawsze inaczej, że to może nie były polskie obozy –  ale Władza wie lepiej.
To trzeba teraz  zgodnie z nowelizacją ustawy o IPN zadziałać.

Art. 55 ustawy o IPN, przepis karny mówi:

Kto publicznie i wbrew faktom zaprzecza zbrodniom, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy pkt 1, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 3. Wyrok podawany jest do publicznej wiadomości.  Jednakowoż ale:
Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności. Ale nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego określonego w ust. 1 i 2, jeżeli dopuścił się tego czynu w ramach działalności artystycznej lub naukowej.

Nie da się ukryć, że Pan Premier „naukowy” to może nie jest, ale za to Artysta niezły jest, to może się upiecze?

Pan Premier Morawiecki wygłosił orędzie i ogłosił światu nowy fakt historyczny

Zdziwiony następnego dnia włączyłem telewizornie i usłyszałem, że w Katyniu polskich intelektualistów zabijali Niemcy.!

Pan Premier Morawiecki na pewno wie co mówi jak wygłosił orędzie. I nie jest ważne, że mówi dokładnie to,  co mówili komuniści przez wiele lat.
Ani to, że głoszenie komunistycznych poglądów w Polsce jest przestępstwem i jest karalne.
Trzeba zatem szybko przeprosić pana prezydenta Bratniego Kraju Słowiańskich Rosjan….

I wtedy przyszedł Szatan na pokuszenie i spytał:

A może on kłamie?

Ale jak to Premier Morawiecki i Rząd może kłamać?
Czyli Polska w ruinie nie była?
Zamachu w Smoleńsku nie było?
I inne rzeczy też nie całkiem prawdziwe są?

To Anioła chciałem znowu zapytać ale tylko trzepot anielskich skrzydeł od tyłu ujrzałem i usłyszałem.
A Szatanka to się tak miło uśmiechała, że aż monogamii mi się odechciało…

To co robić?

I tym świadectwem się dzielę zadając stare pytanie sprawdzonego w bojach komunisty Włodka Ilicza Lenina:
Co robić Panie Premierze?
Karać Pana Premiera Morawieckiego, po chrześcijańsku wybaczać, czy może Szatanką się zająć?
Co robić?

Share: