Co zrobił Bóg z jednym Mężem Sprawiedliwym?

STARY TESTAMENT, Księga Rodzaju, rozdział 18 opisuje rozmowę handlową pomiędzy Abrahamem i Bogiem. Negocjacje dotyczyły kwoty Żydów  do ocalenia z Bożego Pogromu. Bóg chciał darować Sodomie i Gomorze gdy będzie w niej 50 sprawiedliwych. Wers 32: Na to Abraham: «O, racz się nie gniewać, Panie, jeśli raz jeszcze zapytam: gdyby znalazło się tam dziesięciu?»
Odpowiedział Pan: «Nie zniszczę przez wzgląd na tych dziesięciu». 33: Wtedy Pan, skończywszy rozmowę z Abrahamem, odszedł, a Abraham wrócił do siebie.

Jak wiemy Aniołowie uratowali jednego męża sprawiedliwego Lota wraz z rodziną i córkami o kazirodczych poglądach.  Wers 24:
A wtedy Pan spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia od Pana <z nieba>. 25: I tak zniszczył te miasta oraz całą okolicę wraz ze wszystkimi mieszkańcami miast, a także roślinność.

I tak oto zniszczono Sodomę i Gomorę.

Co mówi jedyny sprawiedliwy katolik Ojciec Ludwik Wiśniewski?

Ojciec Ludwik Wiśniewski to jedyny sprawiedliwy katolik w Kościele w Polsce! Projekt ustawy „Zatrzymaj aborcję” jest faryzejski, nieludzki i ośmielę się powiedzieć – antychrześcijański. (…) Jest bezduszny i nieludzki dlatego, że tak naprawdę dba jedynie o poprawną formułę prawną, a nie o człowieka. Tak wypowiedział się Ojciec Ludwik Wiśniewski w „Tygodniku Powszechnym”.

Czy należy wierzyć w naukę płynącą z Biblii?

W zasadzie Katolicy uważają, że Pismo Święte to nie tylko objawione Słowa Boga. To także wskazówki jak żyć. Nie ma zatem żadnego przeciwwskazania, aby pomijać te nauki. Pamiętajmy zatem, co stało się z Sodomą i Gomorą, w której był tylko jeden Mąż Sprawiedliwy Lot. Wprawdzie z ciągotami alkoholika, upijający się do nieprzytomności  i uprawiający kazirodczy seks ze swoimi córkami – ale w oczach Boga – Mąż Sprawiedliwy. Z jego działania wynika, że Bóg toleruje kazirodczy seks heteroseksualny bez zabezpieczeń, bo córki w ciążę zaszły! A Bóg, który wie wszytko – wiedział  przecież, że tak będzie. Natomiast za rozpasanie seksualne Bóg Sodomę i Gomorę ukarał unicestwieniem.

Dlatego projekt antyaborcyjny chwali seks bez zabezpieczeń!  Każda ciąża kazirodcza, czy też z pijackiego gwałtu jest fajna i bardzo  „po bożemu”.  Tego uczy historia świątobliwego Męża Lota. Bo sperma jest, była i będzie święta. Wilgotne i ciepłe otoczenie na około spermy – czyli kobieca wagina to Państwowy Inkubator Rozrodczości w przymusowym i karnym zarządzaniu przez pozbawioną  praw istotę o nazwie „kobieta”. To pierwsza część nauki z biblijnej historii.

Zniszczona Sodoma i Gomora, a co z Kościołem i Ojcem Wiśniewskim?

Ale jest jeszcze druga część nauki! Sodoma i Gomora została zniszczona, a Lot uratowany. Ojciec Ludwik Wiśniewski jest jedynym Sprawiedliwym Mężem w całym Kościele Katolickim w Polsce. Dlatego wyrażam nadzieję, że Ojciec Ludwik Wiśniewski będzie ocalony podczas gdy cały Kościół Katolicki za swoją nieludzką, bezduszną i antychrześcijańską p0stawę wobec Polek zostanie unicestwiony. Nie będziemy żałować – tak jak nie żałujemy Sodomy i Gomory.  A Ojca Ludwika Wiśniewskiego za przyzwoitość i humanizm będziemy bronić. Ja na pewno.

Ludwiku, dziękuję Ci za nadzieję jaką dajesz Polkom!

Wszystkim Polkom i tym wierzącym tym wolnym od „łaski wiary”! Mój podziw za szczerość, odwagę i  przyzwoitość oraz moje poparcie masz, pozdrawiam af
Skomentuj, daj lajk, podaj dalej

Share: