Pani Premier złożyła „dymisję” i popełniła przestępstwo konstytucyjne.

I nawet chyba nie wie czemu ta „Mala Książeczka” zabrania tego co zrobiła.
Czy tym samym „obraża inteligencję Polaków” czy tylko znieważa Prezydenta RP?
Czytaj dalej, żeby się dowiedzieć co zrobiła Premier Beata Szydło…

Poprawnie złożony przez Platformę Obywatelską wniosek o odwołanie Pani Premier

według Jej słów „obraża inteligencję Polaków”. Ponadto poprawny wniosek, zgodny z procedurą parlamentarną został złożony przez grupę polityczną, „z której wywodzą się posłowie, którzy w Europarlamencie głosowali przeciwko Polsce”.

Jeśli to prawda, Pani Premier, to czemu Pani działa zgodnie z tym wnioskiem i sama siebie odwołuje?
Czemu działa Pani przeciw Polsce?

Ale jest jeszcze gorsza strona zachowania Pani Premier.
Mała i nic nie znacząca Książeczka o nazwie Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w artykule nr 162 stwierdza:

Prezes Rady Ministrów składa dymisję Rady Ministrów również w razie:
1) nieuchwalenia przez Sejm wotum zaufania dla Rady Ministrów,
2) wyrażenia Radzie Ministrów wotum nieufności,
3) rezygnacji Prezesa Rady Ministrów.

Prezydent Rzeczypospolitej, przyjmując dymisję Rady Ministrów, powierza jej dalsze sprawowanie obowiązków do czasu powołania nowej Rady Ministrów.
Prezydent Rzeczypospolitej, w przypadku określonym w ust. 2 pkt 3, może odmówić przyjęcia dymisji Rady Ministrów. A zatem:


Pani Premier ma prawo zrezygnować z zadań, które Ją przerastają.

Dymisje przyjmuje Prezydent RP.
Dymisji nie przyjmuje Komitet Partyjny, ani Komitet Blokowy ani Komitet pod Śmietnikiem!
Nawet jak się pójdzie Pani Premier wyspowiadać do Księdza Szymona Szydło – to też nie ma znaczenia konstytucyjnego! 

Dymisję zgodnie z Konstytucją przyjmuje tylko Prezydent RP!

Mówiąc łopatologicznie: Pani Premier może sobie chcieć.
Ale to „widzi mi się” Prezydenta jest istotne. 

Czemu Pani Premier podważyła demokratyczny wybór Polaków?

Jaki jest powód pomijania przez „Dobrą Zmianę” i „Dobrą Zespołową Drużynę” Prezydenta wybranego demokratyczną większością głosów?
Czy takie zachowanie obraża tylko Prezydenta czy inteligencję Polaków?

Niekonstytucjne zachowanie Premier Beaty Szydło potwierdza Rzecznik Mazurek.

Jedno jest pewne – dowodzi to, że Pani Premier nie rozumie tego co robi.
A zatem jakie ma kompetncje do kierowania Rządem?.
Tylko takie, że będzie ministrem od niczego?

Było „do” będzie „od”.
Ale  „niczego” pozostaje – Pani Prenier!

 


Skoro Pani składa dymisję przed szergowym posłem to widać jasno jak
„Dobra Zmiana” rozumie prawo i praworządność.
A sprawiedliwość ma Pani Premier taką, na jaką zasłużyła. Czyli dobrą…

Podaj dalej, napisz komentarz.

 

Share: